NFF tatt på senga av kampfiksing

Norges fotballforbund har sovet i timen, og ser tilsynelatende overrasket ut over kampfiksingstilfellene som nå rulles opp. Det burde de ikke være. At det slår til nå, når andre ligaer har fotballpause og det er få andre spillobjekt på markedet, burde heller ikke være noen overraskelse.

For de interesserte, og det regner jeg med at inkluderer de fleste i fotballforbundets ledelse, har tematikken rundt kampfiksing blitt løftet frem flere ganger de siste årene. EU, UEFA og FIFA har hatt det på agendaen og etablert en overvåking av de kommersielle bettingselskapene. Konferanser som Play the game har hatt det på agendaen, og gravejournalister som Declan Hill har skrevet bok om avsløringene sine. Han er også en av de som har kommet med klare anbefalinger om hvilke tiltak man kan ta for å hindre kampfiksing.

Nettavisen siterer i går Yngve Hallén på at han skal starte et arbeid nå. Det er for sent!

– Vi må starte prosessen inn mot klubbene for å sette fokus på dette, og dette gir en preventiv effekten, som gjør at det kommer på dagsorden, fortsetter han.

I Dagbladet gir Siem uttrykk for noe av det samme:

– For å være ærlig følte jeg at kampfiksing var utrolig fjernt og langt borte fra oss da jeg på en FIFA-kongress tidligere i år snakket med en kollega om utfordringene de har i finsk fotball. Det blir feil å si at vi var forberedt på dette. Det gjorde vondt i magen da jeg ble oppringt og fortalt om dette, sier Siem.

Fotballforbundet mener på sin egen nettside om saken at de er godt rustet for dette, men mesteparten av argumentene er basert på at de er en del av UEFA, og at UEFA gjør en hel del. Vel og bra – men det er også et par ting man må gjøre lokalt, for eksempel:

  • Etablere en god måte for involverte å varsle anonymt på, hvor de som mottar telefonen ikke har interesser i spillet (dvs ikke NFF, Norsk Tipping eller klubbene).
  • Informasjon om korrupsjon og matchfiksing for alle spillere som kan bli berørt – spesielt nye og unge spillere.
Man må fortelle spillerne at de, ved å bli med på én fix plutselig havner i lommen til fikserne, og da er det vanskelig å komme seg ut av det igjen. I tillegg må man fortelle dem at de kan få hjelp hvis de blir utsatt for press for å oppnå et spesielt resultat.
I denne saken virker det som noen har gjort en veldig dårlig fiksejobb, siden penger ble satt inn via Norsk Tipping, og ikke via en av de ca 500 illegale bettingsidene i Europa, eller i det minste via et «lovlig» utenlandsk nettsted. I tillegg ble det satt penger på et usannsynlig resultat, hvilket jo også vekker oppsikt. Likevel virker det som om det var en kommisjonær som varslet klubben, og ikke Norsk Tipping som varslet NFF? Er det ikke rutiner for dette? Noen i NFF bør sette av to minutter til å lese denne korte artikkelen: Hvordan man med større suksess kan fikse en match.
Dessverre er det også slik i Norge at de som driver mest med Norsk Fotball har en kortsiktig interesse i å ikke skade omdømmet til «produktet» Norsk Fotball. Dette inkluderer ikke bare NFF, men også TV2 og de andre medieaktørene som eier dyrkjøpte rettigheter til fotballen. Det er med andre ord få som på kort sikt har noe å tjene på å fokusere for mye på kampfiksing og korrupsjon.

Økonomiavisen Dagens næringsliv er et unntak, siden de ikke har eierskap i fotballrettigheter, og heller ikke en sportsseksjon som blir skadelidende av gravende journalistikk (de løper med andre ord ikke faren for å ikke få seiersintervju eller kommentar etter kampen fordi en annen del av avisen/tv-stasjonen lager kritiske reportasjer). DN lørdags feature om temaet for to-tre uker siden viser seg å være godt timet. Artikkelen nevner også norske enkeltkamper- og hendelser i Norge, som Sandefjord – Stabæk i 2009, men fokuserte mest på rettsaker som pågår etter omfattende fiksing i Finsk liga.

Finland har hatt store problem med fiksing. Deres liga kjennetegnes av relativt lavt nivå, beskjedne lønninger, mange utenlandske spillere og relativt beskjedent tilskuersnitt. Ikke så veldig forskjellig fra norsk serie med andre ord.

En positiv ting ved dette er at det drar hodene til Siem, Hallén og de andre i NFF opp av sanden – men det er i mine øyne lovlig sent. La oss håpe det ikke er for sent.

Hvis man vil gjøre en liten ting for å hjelpe de som forsøker å gjøre noe med situasjonen kan man signere en nett-kampanje initiert av Declan Hill i et forsøk på å påvirke UEFA og FIFA («Save our game!»).