Hvem kan egentlig eie en spiller og en klubb?

Tevez-saken, Hardball, Shinawatra og Usmanov. Tilsynelatende kan hvem som helst eie en spiller eller en klubb. I tillegg kan det se ut som konstelasjoner som er ok en plass, ikke er lov en annen plass.

Hvis man tar Tevez-saken var ikke bruddet på reglene at noen andre eide rettighetene til spilleren, men at West Ham ikke informerte om det. I tillegg hadde de en dårlig kontrakt med Kia Joorabchian som gjorde at hans selskap hadde styring på når og til hvem spilleren skulle selges til. Dette bryter med de engelske reglene. Man U og Liverpool har bedre avtaler i dag og bryter derfor ikke med det engelske regelverket. Dette peker på et viktig poeng; i det store og hele er det de nasjonale bestemmelsene som gjelder, og at mye er lov så lenge det er avtaler som er godkjent av det nasjonale fotballforbundet.

I Norge er det heller ikke lov at en eier av en klubb eller spiller bestemmer det sportslige i klubben. Dette blir grundig belyst i oppfølgingssaken dn kjørte pÃ¥ Morgansaken i pÃ¥sken. Her gÃ¥r det frem av Brynestad bestemte alt rundt kjøp og salg av Mikel og de andre nigerianerne. Det sportslige utvalget til Lyn, der Brynestad hadde all makt, ordnet med Mikel-saken pÃ¥ egen hÃ¥nd, uten Ã¥ blande inn styret. Dette er et brudd pÃ¥ reglene, og NFF kan igjen komme til Ã¥ straffe Lyn. Brudd pÃ¥ disse bestemmelsene kan i verste fall føre til poengstraff eller nedrykk. Morgan og Onkel Atle backfired! I fjor betalte Lyn 100′ i bot for regnskapsrot i 2005 og 2006, samt 150′ for Mikelsaken til NFF (i tillegg til noen arrangementsbøter). Hvis de nÃ¥ skulle fÃ¥ enda en straff begynner det Ã¥ se ut som Morgan ikke var helt til Ã¥ stole pÃ¥.

Lyn (og Chelsea) brøt som kjent også FIFAs regler om at klubber i EU ikke kan kjøpe, betale opphold for eller lommepenger til ikke EU-spillere under 18 år. Her i Norge har vi i tillegg NFFs regelverk å forholde oss til. Her går det for eksempel frem at en avtale mellom en klubb og en investor ikke:

  1. gir investor innflytelse i forhold salg/utleie av den aktuelle spilleren
  2. gir investor anledning til inngå avtale med spilleren om forhold som direkte eller indirekte berører idrettens regelverk eller spillerkontrakt
  3. gir klubb eller investor opsjoner

I NFFs lover heter det videre:

§ 8 â?? 2 (Klubbers uavhengighet)

a) Medlemsklubb skal ha frihet til å treffe selvstendig avgjørelse i alle spørsmål knyttet til medlemskap uavhengig av utenforstående gruppe, selskap eller person.

Klubben plikter å overholde dette uavhengig av avtaleform og klubbstruktur.

§ 8 â?? 7 (Kontrakter)

Kontrakter en klubb inngår med spillere, trenere eller andre ansatte, skal være skriftlige.

En klubb kan inngå skriftlig avtale med selskap/person om finansiering av spillerkjøp, kommersielt og/eller administrativt samarbeid. Avtalen skal være i samsvar med Forbundsstyrets bestemmelser for slike avtaler og krever Forbundsstyrets godkjennelse for å være gyldig.

Med andre ord: Avtalene mÃ¥ være skriftlige og være godkjent av NFF, og spillerne mÃ¥ være styrt av klubben og ikke eiere. Dette betyr at medlemmer av for eksempel medlemmer av investorgruppen til Brann; Hardball, ikke kan sitte i Branns styre. Dette er naturligvis problematisk siden de som bestemmer jo gjerne vil tekkes de som har pengene – sÃ¥ da gjør det kanskje ikke sÃ¥ mye om de ikke sitter i styret?

I Norge kan man ikke eie mer enn 10% i mer enn én klubb. Dette er ikke tilfeller i regelverket til FIFA og UEFA. Her snakker man om kontroll over en klubb, og dette tolkes til 50%. I en artikkel i the Guardian skrevet i forbindelse med UEFAcup-møtet mellom Tottenham og Slavia Praha beskrives problematikken bra. Begge klubbene var i utgangspunktet eid av samme eier, men i Tottenham eide de «bare» 31%. Eierne sitter i styret og har Ã¥penbart makt, men kan altsÃ¥ møtes i UEFAcupen.

UEFA og FIFA jobber med nye regler rundt åpenhet, gjennomsiktighet og begrensninger rundt eierskap av klubber og spillere, men det er ikke kommet noe konkret ennå. FIFAs ledelse er som kjent støttet av rike menn fra hele verden, og hvis noen er uenige kan det jo hende det tas hensyn til. Er det lov å eie FIFAs toppledelse?