Tildeling av VM i fotball

Sist års fotball-VM ble tildelt Tyskland etter en hard kamp mot blant annet England. Det var på forhånd bestemt at VM skulle til Europa som en del av FIFAs roteringspolitikk. I 2010 er det Sør-Afrika, ettersom det var bestemt at det skulle til Afrika. I 2014 er det ventet at Brasil får tildelt arrangementet, såfremt de fyller kravene FIFA stiller (de er eneste søker fra CONMEBOL/Sør-Amerika). Her følger en liten oppdatering på hvem som er med i kampen om VM i 2018, og hva som kan være med å avgjøre kampen.

Neste slag står om 2018. Hvis man følger dagens roteringspolitikk bør arrangementet gå til CONCACAF(Nord-Amerika) eller OFC (Oceania). CONCACAF er ledet av Blatter-venn Jack Warner, som ved hvert valg har sørget for at alle CONCACAF-stemmene har gått til Blatter. Til gjengjeld har Warner og hans familie blitt beriket og beskyttet. Like fullt har nå Blatter begynt å tvile på rotasjonssystemet, i og med at det blant annet vil sørge for at det går 20 år mellom hver gang VM kommer til Europa, mot normale 8-12 år

Blatter har sagt mye rart om dette, men blant annet sier han at man ikke nødvendigvis vil beholde rotasjonssystemet, at England godt kan søke, at andre også kan søke, og at Australia blir vurdert sammen med Asia, siden Oceania ikke kan få arrangementet. I tillegg sier han at ordningen med rotasjon kun ble laget slik at Afrika kunne få arrangementet. Rotasjonspolitikken skal opp i November under trekningen til VM-kvaliken i 2010, så kan vi sikkert regne med en hel del kjøpslåing om stemmer o.l. i forkant av det.

Foreløpig ser det ut til at VM 2018 vil bli arrangert i Mexico/USA/Canada (aktuelle fra Concacaf), England, Kina, Australia, Nigeria, Belgia/Nederland (sammen) … eller noen andre. Hvis Brasil ikke skulle fÃ¥ arrangementet i 2014 er det sannsynlig at dette blir holdt i USA i stedet (siden det var sÃ¥ stor suksess sist?). Concacaf vil da ikke fÃ¥ det i 2018.

Vi har sett tidligere at stemmegiving i FIFA ikke alltid gjøres på grunnlag av hvem som vil lage det beste arrangementet, men at kjøpslåing av stemmer og kommersielle interesser gjerne går foran. Dette taler mot f.eks. England, som ikke alltid har stemt på Blatters folk og som har en fri presse, mens det taler for Nigeria, Kina og til en viss grad USA siden de har stemt som Blatter har villet siden Warner kom til makten i Concacaf. England var gode på dette spillet rundt OL 2012-tildelingen, men tapte mot Tysklands industritankegang ved tildelingen av VM2006 (tyske bedrifter inngikk visstnok store kontrakter med industri i små land som ikke hadde bestemt seg kort tid før man skulle stemme).