Den harde arbeidsdagen

Et av de sikreste vårtegnene er her; det blir streik. Som tidligere år har vi hatt overhengende fare for streik blant fergeansatte, statsansatte, lærere og sykepleiere. De streiker gjerne for litt høyere lønn eller kortere arbeidstid.

I år har NISO også hengt seg på. Dagbladet skriver i dag at det er stor sjanse for streik fra midnatt.

Det skal sies at dette er noe man bør kunne bli enige om. Kravene om 2% av tv-avtalen og samtidig av klubbene skal betale forsikringen går neppe inn, men kanskje en kombinasjon. 2% av tv-avtalen kan kanskje brukes til å forsikre spillerene?

Toppfotballen får mest oppmerksomhet, men dette oppgjøret gjelder også lavere divisjoner og annen organisert idrett som hands og hockey. Det er sannsynlig at en fotballfiksert avtale fort kan få uante konsekvenser for småklubber og små idretter. Jeg syntes jeg ser for eksempel Løv-Ham punge ut med 100 000 i forsikringer, si i fra seg noen av de små dråpene de får av Haugemilliarden (minus 10%) til NISO og samtidig si opp sponsoravtalen de har med fotballskoprodusent X fordi spillerene skal kunne velge utstyr selv. NISO er en måke som roper «mer, mer, mer».

For toppfotballen skulle man tro en spiller kan få forsikring som en del av kontrakten sin på samme måte som jeg har personalforsikring og ADSL som en del av min arbeidskontrakt. Videre skulle man tro at en spiller betaler fagforeningskontigent på samme måte som jeg og andre gjør det. Det er mulig at de litt dårligere betalte spillerene ikke har samme mulighet til å stille krav, men dette ligner igjen på muligheten en person som ikke er så flink, og ikke har noe utdannelse, har muligheter til å stille krav til lønn og betingelser i «det normale arbeidslivet». Jeg syntes det ser ut som NISO forsøker å ta idretten inn i Den harde arbeidsdagen, uten å se hele bildet av hva dette faktisk innebærer.

Jeg tror en fotballstreik vil ha enda mindre støtte i folket enn en flygeleder- eller heismontørstreik, og det høres med andre ord ut som en skrekkelig dårlig id?(c).