Den nye mediehverdagen

Salg av medierettigheter til sport, og spesielt fotballbegivenheter er en viktig økonomisk drivkraft i dagens fotballhverdag. For medieselskaper er rettighetene tilsvarende viktige for å kundene til å kjøpe pakkene deres. I dag utgjør størstedelen av verdien i rettighetene tv-rettigheter, men dette er i endring. I dag er digitale medier en ren remediering av innholdsleveransen slik vi er vant til det, men etterhvert som klubber, rettighetshavere og distributører tilnærmer seg de nye mediene på mediets premisser vil dette forandre forretningsmodellen.

Et eksempel som kan illustere dette er at man allerede i dag, uten å gjøre annet enn det man alltid har gjort, kan digitalisere eldre innhold og gjøre det mulig med arkivtjenester, søketjenester og interaktivitet gjennom linking til eldre innhold. Når du neste gang trykker på «hvordan gikk det sist» på norsk tippings sider kan du få servert høydepunkter og kommentarer fra arkivet, og ikke kun resultat. Vi ser også en utvikling der platformene smelter sammen, og de som kjøper rettigheter på TV vil kunne kreve at dette gjelder all distribusjon av bilder, også web-tv.

En spennende aktør i dette er klubbene og deres organisasjon. Det er i teorien ikke noe i veien for at Norsk Toppfotball kan lage NTF-TV. Vi ser allerede i dag at toppklubbene har sin egen tv-stasjon hvor de forsøker å lansere nyheter om klubben før andre får dem. Et overbygg over disse kanalene bør kanskje være NTFs første steg mot å utnytte innholdet klubbene allerede genererer.

I England har man delt rettighetene til Premier League i seks deler, og SkySports har ikke fått lov å kjøpe alle. Dette sikrer en konkurranse mellom tilbydere, som tvinger leverandørene til å tenke nytt også rundt innpakningen av tv-fotballen. Dette bør være bra nytt for oss som liker fotball – vi vil få et bedre tv-produkt?

Siden Asia og Afrika er nye store markeder for internasjonale merkenavnklubber som L’pool, ManU og Real Madrid er det sannsynlig at verdien av medierettighetene i de store ligaene fremdeles i stor grad blir bestemt av hva man kan få for TV-rettighetene, men det ligger også et stort ubenyttet potensiale i de nye platformene fotball kan leveres til. Siden «alle» i teorien kan lage tv vil vi helt sikkert se mer avanserte og eksklusive medieavtaler i fremtiden – men det er begrenset hvor mye som kan bestemmes av rettigheter. Man vil fortsatt ha lov å sende fotballnyheter både på nett og på tv-kanaler uten rettigheter. Vi kan håpe det er bedre innhold, og ikke mer eksklusivitet som kommer i halen av de teknologiske fremskrittene vi ser.