En trist dag for fotballen

Sepp Blatter er valgt inn til 4 nye år som leder av FIFA. Det vil fremdeles foregå uten gjennomsiktighet, uten innsyn og i stor grad basert på hestehandler, gjenytelser og korrupsjon.

Blatter sa i sin tale før han ble valgt ved aklamasjon at han ville fortsette(!) å kjempe mot doping, korrupsjon, fusk og juks, rasisme og (ikke minst) det økende antall sivile saker som blir anlagt mot FIFA i disse dager. Kanskje i omvendt prioritert rekkefølge? Med seg på laget har han bl.a. Jack Warner. Fotballen er i trygge hender…
Fotballen lider av et demokratisk underskudd og mangel på innsyn i økonomi og beslutninger som tas. Når Blatter får fortsette i fire nye år er jeg redd dette kan gjøre ubotelig skade på fotballen. Vi har den siste tiden sett et økende antall saker med matchfiksing, korrupsjon, tvilsomme handler, tvilsomme penger og tribunebråk, og hvis ingen tar tak i dette kommer det til å spre seg enda mer. Jeg har liten tro på at Blatter er mannen for å rydde opp i dette, og det kan i ytterste konsekvens ødelegge for interessen rundt fotbalen. Når ingen stiller opp mot Blatter er dette sannsynligvis fordi de ser at de ikke vil vinne, og at de har alt å tape på å stille til valg. Blatters folk sitter i alle viktige posisjoner, og et kandidatur mot Blatter er et fotballpolitisk selvskudd i FIFA-verden. Man har sett at valget i 98 og 2002 ble fikset, og det er lite som tyder på at Helsingforskomitéen ville blitt invitert som valgobservatører i år heller.

Et ønske for de neste årene er at fotballen bør spille en økende sosial rolle i verden, men det kan vi sannsynligvis se langt etter. Fotballen kan både være fredsbygger, og ikke minst spille en uvurdelig rolle som aktivitetsskapende og forebyggende arbeid i krigsherjede områder. Både right to play og UEFAs ballbinge-initiativ i oppbyggingen av rest-Jugoslavia er gode eksempler på dette. UEFA og Per Ravn Omdal har også vært aktive i et prosjekt i Afrika som står frem som et godt eksempel på sosialt arbeid i regi av fotballen. Jeg skal se om jeg kan skrive en post om dette senere.