Dommere vs Media

Denne sesongen har vi sett flere episoder hvor dommerne har vært ute i media etter kamper og forklart seg etter kontroversielle situasjoner. Denne nye åpenheten har skap en del diskusjoner i media, og nå har Rune Pedersen kommet med en uttalelse rundt dette.

«En dommer kan ikke stå til rette for å ha fulgt regelverket, for det er det bare opp til fotballen selv å endre på. Kontroversielle episoder som har hatt åpenbar innvirkning på kamputfallet er en helt annen sak. Men vi kan ikke komme dit hen at dommeren må kommentere alle mulige skjønnsutøvelser, for dem er det mange av i en kamp.» sier Pedersen til www.fotball.no

 Les hele saken her

 

Så gjennstår det bare å se om media takler denne nye åpenheten fra dommerne.