Kjenner på sporet!

FIFA-agent Gunnar Martin Kjenner utaler seg til tv2 i dag om kontrollorganer idretten. Han mener Norges idrettsforbund er for lite åpent, og dette legger til rette for at idretten blir et fristed for kriminelle. I fotballen har vi sett dette i mange saker de siste årene, for eksempel i Mikel-saken og i det meste Rune Hauge har vært borti, og det er vanskelig å vite hva NFF bruker penger på.

Kombinert med en god gammeldags foreningsdrift i mange deler av idrettsnorge åpner dette for at folk med urent mel i posen finner veien til idretten. Da er det, som Kjenner også sier, en god idé å innføre åpenhet og gjennomsiktighet i idretten. Dette vil gjøre det synlig for alle frivillige, presse og aktive hva penger brukes på og hvor de kommer fra. Kjenner mener det er tilstrekkelig å innføre Offentlighetsloven også i idretten. Jeg tror vel det også må en holdsningsendring til. Tove Paule uttaler litt arrogant at dette er noe de tenker på og i saker der de ikke har kompetanse lar de eksterne «hændle» (hennes ord) dette. Ann Kristin Liestøl beskriver hennes grep for åpenhet på tv2sporten i dag, og offentlig tilgjengelige sakslister med punkter som «Volleyballforbundet» er ikke veldig åpent. Det er en lang vei å gå Paule!

Det må bli slutt på at idretten inntar offerrollen hver gang de kjenner konsekvensene av kriminalitet. Lyn var uheldig 3-part i Mikelsaken? Klubber og forbund som har folk i sine rekker som gjør underslag er uheldige? NFF er uheldige som blir lurt av Hauge i salget av TV-rettighetene slik at han sitter igjen med 100 millioner? Det er først og fremst manglende kontrollrutiner og for lite åpenhet, kombinert med en forenings-naivitet, som gjør disse tingene mulig. De som taper på det er idretten og forbundene.

Det er lov å håpe at Kjenner blir oppmuntret til flere utspill som dette – og forhåpentligvis følger Tove Paule opp utalelsene i dag om økt åpenhet og holdningsendring.