Putball, kan det bli den nye folkesporten?

En bonde på Melhus har planer om å anlegge putball-bane på åkeren sin.

1. juli skal anlegget stå klart. For de som ikke vet det er putball en slags fotballgolf. Man sparker en ball og skal få den i hullet på ferrest mulige spark. Kan dette være gøy da?
Jeg går ut i fra at redaksjonen til fotballblogg må legge årsmøtet sitt til Melhus for å finne ut om dette er noe.